Cywilizacja łacińska, żydowska. Planowanie naszej przyszłości przez globalistów. Analiza książki Jana Białki.

Ciekawe ujęcie procesów globalizacji. Pani Magdalena nawiązuje do drobnych kroków mających na celu podpięcia nas do globalnej sieci. Omawia proces zmiany człowieka - jego tożsamości, celów itd.

Polecam.