10% ludzi myślących inaczej wystarczy, żeby pociągnąć resztę! Magdalena Ziętek-Wielomska.

Ciekawa, a zarazem prosto wyłożona analiza naszej polskiej sytuacji. Zagrożenia jak i szanse aby się podnieść jako naród.  
Osobiście przykro mi się zrobiło słuchając tej analizy ale uważam, że jest ona prawdziwa. 
Zapraszam do wysłuchana.